IMBOR.rdf:type leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#type

Label

type

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
Blank node (see implementation) IMBOR.rdf:type IMBOR.rdf:Type

Implementation

@prefix : <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix default1: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:type a owl:FunctionalProperty,
    owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label "Type"^^xsd:string,
    "type"^^xsd:string ;
  rdfs:domain [ a owl:Class ;
      owl:unionOf ( :Speeltoestel :Kademuur :DynamischInformatiepaneel :Wildsignalering :Vogeltil :Boom :Brug :Pyloon :Groenobject :Faunawand :Molgoot :Tunnelgang :Bodemval :Fontein :Beheervak :Damwand :Waterobject :BijzondereTegel :Overstortconstructie :CentraleVerdeelkast :Dassenburcht :Hondenbeleidsbord :Geluidsscherm :Bermplank :Poller :Rioolput :Pomp :Loopplank :Kolk :Watertrap :Beschoeiing :Bank :Drainageput :Boombeschermer :Duiker :Faunatunnel :Band :Hek :Referentiemicrofoon :Nestkast :OngeclassificeerdObject :Dek :Faunapoort :Faunagoot :Schanskorf :Fietsparkeervoorziening :Voorde :Sloof :Fauna-inspectieput :Faunaraster :Landhoofd :Strekdam :Brandblusinstallatie :Kunstobject :Eendenkorf :Klimplant :Verkeersbord :SolitairePlant :Reddingsmiddel :Picknicktafel :Rioolleiding :Terreindeel :Zwerfkei :Pijler :Sportterrein :Zitsteen :Compartiment :Perron :Aansluitpunt :Gootstrook :Sluisdeur :Paaltje :Keermuur :Drain :Coupure :Aansluitput :Meerpaal :Sproeier :Trap :Tunnelwand :Depot :Hoogtedetectieapparaat :Balustrade :Faunaduiker :Ballenvanger :Steiger :Camera :Verblindingswering :Voedingskabel :Blok :Hoogtebegrenzer :Poort :Insprong :Rioolkast :Sporttoestel :Detectielus :Ecoduct :Putdeksel :Infiltratiebassin :Aquaduct :Zitrand :Dam :Lichtkoker :Vloeipaal :Informatiebord :FaunaUittreedplaats :Stuw :Tunnelsegment :Plantenbak :Afvalbak :Bedieningspost :Zichtmeter :Leuning :Meetpunt :Voegovergang :Boomspiegel :Luminantiemeter :Amfibieënscherm :Insectenhotel :Elektrakast :Grindkoffer :Verkeersdrempel :Viaduct :Lijnafwatering :Graf :Stobbenwal :Ponton :Overstap :Flyover :Sluis :Winterverblijf :Uitlaatconstructie :Overkluizing :Geleidewerk :Waterinlaat :Geleideconstructie :Luidspreker :Transportleiding :Perkoenenrij :Remmingswerk :Obstakelbeveiliger :Vistrap :Groeiplaatsinrichting :Onderdoorgang :Dwangvleugel :Gemaal :Afsluiter :Kering :Hellingbaan :Hop-over :Speelterrein :Tunnelbak :Meerstoel :Muur :Loopbrug :Zuiveringsreservoir :Tunnel :Vleermuiskelder :DrijvendeOever :Verkeersbordpaal :Ooievaarsnest :Wegas :Wegmarkering :Wegvak :Breedtedetectie :Stapsteen :Schutting :Debietmeter :Bordes :Verharding :Scorebord :Faunapassage :Boomstam :Laadbrug :Rooster :Wildspiegel :Broeihoop :Slagboom ) ] ;
  rdfs:range :Type .