IMBOR.rdf:Vacuümopslagtank leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#Vacuümopslagtank

Label

Vacuümopslagtank

Description

Put voor het inzamelen en tijdelijk opslaan van afvalwater \u00A0\u00A0

Usage

Instances of IMBOR.rdf:Vacuümopslagtank can have the following properties:

PROPERTYTYPEDESCRIPTIONRANGE
From class owl:Thing
IMBOR.rdf:beheer owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
IMBOR.rdf:bouwwerkMateriaal owl:DatatypeProperty -- xsd:string
IMBOR.rdf:brugDoorvaartopening owl:DatatypeProperty -- xsd:string
IMBOR.rdf:doelsoort owl:FunctionalProperty -- IMBOR.rdf:Doelsoort
IMBOR.rdf:doorrijhoogte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:doorvaartbreedte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:doorvaartdiepte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:herinvesteringskosten owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:hoeveelheid owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:kerendeHoogteBovenWaterlijn owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:kerendeHoogteOnderWaterlijn owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:onderhoudskosten owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:prijsindexering owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:sluisDoorvaartopening owl:DatatypeProperty -- xsd:float
IMBOR.rdf:waterafvoerend owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
IMBOR.rdf:zelfreinigend owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean

Implementation

@prefix : <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix default1: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:Vacuümopslagtank a owl:Class ;
  rdfs:label "Vacuümopslagtank"^^xsd:string ;
  rdfs:comment "Put voor het inzamelen en tijdelijk opslaan van afvalwater \\u00A0\\u00A0"^^xsd:string ;
  rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ;
      owl:allValuesFrom imgeo:vacuümopslagtank ;
      owl:onProperty imgeo:typePlus ] ;
  owl:equivalentClass [ a owl:Class ;
      owl:intersectionOf ( :Vacuümopslagtank [ a owl:Restriction ;
            owl:hasValue imgeo:vacuümopslagtank ;
            owl:onProperty imgeo:typePlus ] ) ] .