imbor:type leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#type

Label

type

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
Blank node (see implementation) imbor:type imbor:Type

Implementation

@prefix : <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix cbim-2.0: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imbor: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

imbor:type a owl:FunctionalProperty,
    owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label "Type"^^xsd:string,
    "type"^^xsd:string ;
  rdfs:domain [ a owl:Class ;
      owl:unionOf ( imbor:Speeltoestel imbor:Kademuur imbor:DynamischInformatiepaneel imbor:Wildsignalering imbor:Vogeltil imbor:Boom imbor:Brug imbor:Pyloon imbor:Groenobject imbor:Faunawand imbor:Molgoot imbor:Tunnelgang imbor:Bodemval imbor:Fontein imbor:Beheervak imbor:Damwand imbor:Waterobject imbor:BijzondereTegel imbor:Overstortconstructie imbor:CentraleVerdeelkast imbor:Dassenburcht imbor:Hondenbeleidsbord imbor:Geluidsscherm imbor:Bermplank imbor:Poller imbor:Rioolput imbor:Pomp imbor:Loopplank imbor:Kolk imbor:Watertrap imbor:Beschoeiing imbor:Bank imbor:Drainageput imbor:Boombeschermer imbor:Duiker imbor:Faunatunnel imbor:Band imbor:Hek imbor:Referentiemicrofoon imbor:Nestkast imbor:OngeclassificeerdObject imbor:Dek imbor:Faunapoort imbor:Faunagoot imbor:Schanskorf imbor:Fietsparkeervoorziening imbor:Voorde imbor:Sloof imbor:Fauna-inspectieput imbor:Faunaraster imbor:Landhoofd imbor:Strekdam imbor:Brandblusinstallatie imbor:Kunstobject imbor:Eendenkorf imbor:Klimplant imbor:Verkeersbord imbor:SolitairePlant imbor:Reddingsmiddel imbor:Picknicktafel imbor:Rioolleiding imbor:Terreindeel imbor:Zwerfkei imbor:Pijler imbor:Sportterrein imbor:Zitsteen imbor:Compartiment imbor:Perron imbor:Aansluitpunt imbor:Gootstrook imbor:Sluisdeur imbor:Paaltje imbor:Keermuur imbor:Drain imbor:Coupure imbor:Aansluitput imbor:Meerpaal imbor:Sproeier imbor:Trap imbor:Tunnelwand imbor:Depot imbor:Hoogtedetectieapparaat imbor:Balustrade imbor:Faunaduiker imbor:Ballenvanger imbor:Steiger imbor:Camera imbor:Verblindingswering imbor:Voedingskabel imbor:Blok imbor:Hoogtebegrenzer imbor:Poort imbor:Insprong imbor:Rioolkast imbor:Sporttoestel imbor:Detectielus imbor:Ecoduct imbor:Putdeksel imbor:Infiltratiebassin imbor:Aquaduct imbor:Zitrand imbor:Dam imbor:Lichtkoker imbor:Vloeipaal imbor:Informatiebord imbor:FaunaUittreedplaats imbor:Stuw imbor:Tunnelsegment imbor:Plantenbak imbor:Afvalbak imbor:Bedieningspost imbor:Zichtmeter imbor:Leuning imbor:Meetpunt imbor:Voegovergang imbor:Boomspiegel imbor:Luminantiemeter imbor:Amfibieënscherm imbor:Insectenhotel imbor:Elektrakast imbor:Grindkoffer imbor:Verkeersdrempel imbor:Viaduct imbor:Lijnafwatering imbor:Graf imbor:Stobbenwal imbor:Ponton imbor:Overstap imbor:Flyover imbor:Sluis imbor:Winterverblijf imbor:Uitlaatconstructie imbor:Overkluizing imbor:Geleidewerk imbor:Waterinlaat imbor:Geleideconstructie imbor:Luidspreker imbor:Transportleiding imbor:Perkoenenrij imbor:Remmingswerk imbor:Obstakelbeveiliger imbor:Vistrap imbor:Groeiplaatsinrichting imbor:Onderdoorgang imbor:Dwangvleugel imbor:Gemaal imbor:Afsluiter imbor:Kering imbor:Hellingbaan imbor:Hop-over imbor:Speelterrein imbor:Tunnelbak imbor:Meerstoel imbor:Muur imbor:Loopbrug imbor:Zuiveringsreservoir imbor:Tunnel imbor:Vleermuiskelder imbor:DrijvendeOever imbor:Verkeersbordpaal imbor:Ooievaarsnest imbor:Wegas imbor:Wegmarkering imbor:Wegvak imbor:Breedtedetectie imbor:Stapsteen imbor:Schutting imbor:Debietmeter imbor:Bordes imbor:Verharding imbor:Scorebord imbor:Faunapassage imbor:Boomstam imbor:Laadbrug imbor:Rooster imbor:Wildspiegel imbor:Broeihoop imbor:Slagboom ) ] ;
  rdfs:range imbor:Type .