imbor:jaarVanAanleg leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#jaarVanAanleg

Label

Jaar van aanleg

Description

In de CROW Systematiek Wegbeheer staat het begrip 'ouderdom' (van de constructie). Deze wordt bepaald op basis van het jaar van aanleg. Aanvullende informatie voor het wegbeheer kan zijn: Jaar conservering, jaar laatste onderhoud. Voor het boombeheer geldt: in de situatie dat een boom is verplant, wordt het oorspronkelijke plantjaar aangehouden, teneinde de leeftijd en de groeifase van de boom zo goed mogelijk te kunnen benaderen. Als de boom in een zware maat is aangeplant, wordt een plantjaar aangehouden waarmee de leeftijd zo goed mogelijk wordt benaderd.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
Blank node (see implementation) imbor:jaarVanAanleg xsd:float

Implementation

@prefix : <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix cbim-2.0: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imbor: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

imbor:jaarVanAanleg a owl:DatatypeProperty,
    owl:FunctionalProperty ;
  rdfs:label "Jaar van aanleg"^^xsd:string ;
  rdfs:comment "In de CROW Systematiek Wegbeheer staat het begrip 'ouderdom' (van de constructie). Deze wordt bepaald op basis van het jaar van aanleg. Aanvullende informatie voor het wegbeheer kan zijn: Jaar conservering, jaar laatste onderhoud. Voor het boombeheer geldt: in de situatie dat een boom is verplant, wordt het oorspronkelijke plantjaar aangehouden, teneinde de leeftijd en de groeifase van de boom zo goed mogelijk te kunnen benaderen. Als de boom in een zware maat is aangeplant, wordt een plantjaar aangehouden waarmee de leeftijd zo goed mogelijk wordt benaderd."^^xsd:string ;
  rdfs:domain [ a owl:Class ;
      owl:unionOf ( imbor:Beheerobject imbor:VerhardingConstructielaag imbor:GroenobjectConstructielaag ) ] ;
  rdfs:range xsd:float .