imbor:jaarConserveren leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#jaarConserveren

Label

Jaar laatste conservering

Description

Conserveren valt onder het ‘klein onderhoud’. Door de slechte plekken in de verharding te repareren of te conserveren, wordt de spreiding in de kwaliteit op het weg- vakonderdeel geringer. De levensduur van de verharding over het gehele wegvakonderdeel wordt hiermee verlengd.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
Blank node (see implementation) imbor:jaarConserveren xsd:float

Implementation

@prefix : <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix cbim-2.0: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imbor: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

imbor:jaarConserveren a owl:DatatypeProperty,
    owl:FunctionalProperty ;
  rdfs:label "Jaar laatste conservering"^^xsd:string ;
  rdfs:comment "Conserveren valt onder het ‘klein onderhoud’. Door de slechte plekken in de verharding te repareren of te conserveren, wordt de spreiding in de kwaliteit op het weg- vakonderdeel geringer. De levensduur van de verharding over het gehele wegvakonderdeel wordt hiermee verlengd."^^xsd:string ;
  rdfs:domain [ a owl:Class ;
      owl:unionOf ( imbor:Kunstwerk imbor:Verharding imbor:Overbruggingsobject ) ] ;
  rdfs:range xsd:float .