imbor:boomveiligheidsklasse leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#boomveiligheidsklasse

Label

Boomveiligheidsklasse

Description

Voor bosplantsoen met boomvormers is de mate van veiligheid van het beheerobject voor de omgeving relevant. Hiervoor is nog geen landelijk vastgestelde classificatie. Boomveiligheid: Aanduiding voor de veiligheid van personen, dieren, objecten en goederen in de nabijheid van een boom.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
Blank node (see implementation) imbor:boomveiligheidsklasse imbor:Boomveiligheidsklasse

Implementation

@prefix : <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix cbim-2.0: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imbor: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

imbor:boomveiligheidsklasse a owl:FunctionalProperty,
    owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label "Boomveiligheidsklasse"^^xsd:string ;
  rdfs:comment "Voor bosplantsoen met boomvormers is de mate van veiligheid van het beheerobject voor de omgeving relevant. Hiervoor is nog geen landelijk vastgestelde classificatie. Boomveiligheid: Aanduiding voor de veiligheid van personen, dieren, objecten en goederen in de nabijheid van een boom."^^xsd:string ;
  rdfs:domain [ a owl:Class ;
      owl:unionOf ( imbor:Boom imbor:Groenobject ) ] ;
  rdfs:range imbor:Boomveiligheidsklasse .