imbor:Amfibieënscherm leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#Amfibieënscherm

Label

Amfibieënscherm

Description

Een voorziening van doorgaans 50cm hoogte bedoeld om amfibie\u00EBn te weren, te keren of te sturen. Dikwijls gebruikt in de aanloop naar een faunagoot (amfibiegoot) of oversteekplek, maar ook als afscherming van een leefgebied, of voorkoming van vestiging van amfibie\u00EBn op een werklocatie. Kent verschillende uitvoeringen, zoals een foliescherm gespannen langs paaltjes of gecombineerd met een raster, of (semi)permanent in de vorm van een metalen, houten of betonnen scherm.

Usage

Instances of imbor:Amfibieënscherm can have the following properties:

PROPERTYTYPEDESCRIPTIONRANGE
From class owl:Thing
imbor:beheer owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:bouwwerkMateriaal owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:brugDoorvaartopening owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:doelsoort owl:FunctionalProperty -- imbor:Doelsoort
imbor:doorrijhoogte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:doorvaartbreedte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:doorvaartdiepte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:herinvesteringskosten owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:hoeveelheid owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:kerendeHoogteBovenWaterlijn owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:kerendeHoogteOnderWaterlijn owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:onderhoudskosten owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:prijsindexering owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:sluisDoorvaartopening owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:waterafvoerend owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:zelfreinigend owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean

Implementation

@prefix : <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix cbim-2.0: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imbor: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

imbor:Amfibieënscherm a owl:Class ;
  rdfs:label "Amfibieënscherm"^^xsd:string ;
  rdfs:comment "Een voorziening van doorgaans 50cm hoogte bedoeld om amfibie\\u00EBn te weren, te keren of te sturen. Dikwijls gebruikt in de aanloop naar een faunagoot (amfibiegoot) of oversteekplek, maar ook als afscherming van een leefgebied, of voorkoming van vestiging van amfibie\\u00EBn op een werklocatie. Kent verschillende uitvoeringen, zoals een foliescherm gespannen langs paaltjes of gecombineerd met een raster, of (semi)permanent in de vorm van een metalen, houten of betonnen scherm."^^xsd:string ;
  rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ;
      owl:allValuesFrom imgeo:amfibieënscherm ;
      owl:onProperty imgeo:typePlus ] ;
  owl:equivalentClass [ a owl:Class ;
      owl:intersectionOf ( imbor:Amfibieënscherm [ a owl:Restriction ;
            owl:hasValue imgeo:amfibieënscherm ;
            owl:onProperty imgeo:typePlus ] ) ] .